documentacio

PLANS I PROGRAMES D'ACTUACIÓ

 

AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ PÚBLICA

 

MEMÒRIES D'ACTIVITAT

 

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

El Consorci no ha desplegat cap campanya de publicitat institucional ni en els anteriors exercicis ni en el present.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 Publicacions del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Documentació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona

Memòries d'activitat:

 

Documentació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia