Gerència

Sr. Joan Uribe i Vilarrodona
Gerent

 

 Assessoria Jurídica

Sra. Imma Pérez i Rovira
Cap del Servei

 

Servei d'infància i dones

Sra. Alicia Castillón
Cap del Servei

 

Servei d'atenció a les persones amb discapacitat

Sra. Pepita Cabiscol
Cap del Servei

 

Servei d'atenció a les persones drogodependents

Sra. Pepita Cabiscol
Cap del Servei

 

Servei d'atenció a les persones en situació de dependència

Sra. Margarita González
Cap del Servei

 

Servei d'administració general i recursos humans

Sr. Llorenç Bach
Cap del Servei 

 

Podeu consultar la representació gràfica de l'organigrama del Consorci aprovat per Consell de Govern en el següent enllaç. Aquest organigrama va ser aprovat per Consell de Govern del Consorci a la sessió del dia 21 de juny de 2017.

 

Presidència

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar
Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidència

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví
Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Drets Socials

Vocals

Sr. Josep Ginesta i Vicente
Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Francesc Iglesies i Riumalló
Secretari d’Afers Socials i Famílies

Sra. Georgina Oliva Peña
Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Sr. Oriol Amorós i March
Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Sra. Meritxell Benedí i Altés
Directora General de Serveis Socials

Ima. Laura Pérez Castaño
Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTB

Sr. Ricard Fernández Ontiveros
Gerent de l'àrea de Drets Socials

Sr. Jordi Sánchez Masip
Director de Serveis Socials

Sra. Maria Eva Beas Cruz
Secretària del Consell de Govern

Sr. Joan Uribe i Vilarrodona
Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

El Consell de Govern del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d’acord amb l’article 10 del decret 113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, és part de l’estructura del mateix com a òrgan superior del Consorci.

Es composa de la persona titular de la Presidència, la persona titular de la Vicepresidència, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 3 en representació de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats lliurement.

La informació més detallada sobre les funcions d'aquest òrgan es pot trobar als Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

 

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)