Gerència

Sr. Joan Uribe i Vilarrodona
Gerent

 

Administració general, recursos humans i gestió econòmica

Sr. Llorenç Bach
Cap del Servei 

 

Assessoria Jurídica, Servei de documentació i Servei d'atenció a joves en situació de vulnerabilitat

Sra. Imma Pérez i Rovira
Cap del Servei

 

Servei d’atenció a la infància i l’adolescència i Servei d'atenció a les dones que han patit violència masclista i a les seves famílies

Sra. Alicia Castillón
Cap del Servei

 

Servei d’atenció a les persones amb discapacitat i drogodependència

Sra. Pepita Cabiscol
Cap del Servei

 

Servei d’atenció a la gent gran, a la dependència i promoció de l’autonomia personal

Sra. Margarita González
Cap del Servei

 

Podeu consultar la representació gràfica de l'organigrama del Consorci aprovat per Consell de Govern en la sessió del dia 15 de novembre de 2019.

 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia