Presidència

Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadès
Conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidència

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño
Tinenta d’Alcalde de Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Ajuntament de Barcelona

Vocals

Sr. Oriol Amoròs i March
Secretari General del Departament de Drets Socials

Sr. Lluís Torrens i Mèlich
Secretari d’Afers Socials i Famílies, Departament de Drets Socials

Sra. Núria Valls Carol
Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Departament de Drets Socials

Sra. Mariona Homs i Alzina
Directora General de Serveis Socials, Departament de Drets Socials

Sra. Laia Rosich i Solé
Directora General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Departament d’Igualtat i Feminismes

Sra. Laia Claverol Torres
Gerenta de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Sra. Lidia García Chicano
Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials

Sra. Sònia Fuertes Ledesma
Comissionada d’Acció Social

Sra. Maria Eva Beas Cruz
Secretària del Consell de Govern

 

El Consell de Govern del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d’acord amb l’article 10 del decret 113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, és part de l’estructura del mateix com a òrgan superior del Consorci. Es compon de la persona titular de la Presidència, la persona titular de la Vicepresidència, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 3 en representació de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats lliurement. La informació més detallada sobre les funcions d'aquest òrgan es pot trobar als Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia