El Consorci de Serveis Socials de Barcelona  es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis  del Consorci de Serveis Socials de Barcelona implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella.

 

1.-RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Consorci de Serveis Socials de Barcelona:
C/Aragó 316 1r 2a
08009 Barcelona

 

2.- DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Consorci de Serveis Socials de Barcelona estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

 • Exercici del dret d'accés
  És el dret d'un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui. 
 • Exercici del dret de rectificació
  És el dret d'un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
 • Exercici del dret de cancel·lació/supressió
  És el dret d'un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades. 
 • Exercici del dret d'oposició
  És el dret d'un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:
  1. Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  2. Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial. 
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. 
 • Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, C/Rosselló, 214 esc A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)

 

 3.- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

L'adreça de contacte és: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

4.- QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

5.- NORMATIVA APLICABLE

 

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)