logo CSSBcn

Els continguts de transparència han estat actualitzats per darrer cop el 23/12/2015, essent la propera revisió/actualització el 15/02/2016.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Transparència gencat: portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

 

Contractació

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. La informació explicativa es troba aquí.

També podeu accedir directament al cercador del registre per fer la consulta concreta, en aquest enllaç.

Línies d'actuació

 

DOCUMENTACIÓ DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

DOCUMENTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis Socials Especialitzats:

Normativa


Normativa Infància i Adolescència
Normativa Persones amb Discapacitat
Normativa Dona
Normativa Dependència
Normativa Drogodependència

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)